Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

 Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.

Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju, a iznosi 10,00 kuna.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Turističku pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji turističku pristojbu plaća po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Prijava i odjava svih osoba koje borave u kući ili stanu za odmor može se izvršiti u uredu TZO Lumbarda ili samostalno putem sustava eVisitor. Pristupne podatke za sutav eVisitor izdaje TZO Lumbarda.

Odredbe o visini turističke pristojbe primjenjuju se na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Državljani ostalih država turističku pristojbu, prilikom boravka u kući ili stanu za odmor, plaćaju po noćenju u punom iznosu.

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE:

Turistička pristojba po osobi i noćenju, za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna iznosi 10,00 kuna.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

– za 2 člana: 60,00 kn (po osobi)                                (od 2021. godine 100,00kn po osobi)

– za svakog sljedećeg člana: 25,00 kn (po osobi)      (od 2021. godine 50,00kn po osobi)

– djeca do 12 godina – ne plaćaju

– djeca od 12-18 godina – 50%

 

Podatci za uplatu:

Primatelj: TZO Lumbarda

Broj računa primatelja: HR6810010051760004746

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika i šifra objekta

Opis plaćanja: Uplata turističke pristojbe