NOVO ZA 2020. GODINU – VAŽNO!!!

Poštovani iznajmljivači,
od 30. svibnja 2019. godine, na snazi je novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19).
Najveća novina u novoj zakonskoj regulativi odnosi se na članak 12. Zakona, tj. naplatu paušala  turističke pristojbe i na POMOĆNE ležajeve (a ne samo temeljne, kao što je dosada bio slučaj).

Članak 12.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 

Ovdje donosimo i kratak pregled ostalih informacija vezanih uz obračunska razdoblja (sezona i ostalo razdoblje) i visinu turističke pristojbe.

Dvije sezone:

  • sezona  – 01.04.2020.-30.09.2020.
  • ostalo razdoblje – 01.01.2020.-31.03.2020.  i  01.10.2020.-31.12.2020.

Turistička pristojba:

  • 10,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – u sezoni (hoteli, apartmani u vlasništvu pravne osobe/firme)
  • 7,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – ostalo razdoblje (hoteli, apartmani u vlasništvu pravne osobe/firme)
  • 350,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu
  • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za prvog člana
  • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za drugog člana
  • 25,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za trećeg i svakog idućeg člana
  • 10,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmora za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor kada turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

Na navedene iznose primjenjuju se umanjenja i oslobođenja propisana Zakonom.
Poveznice na novi zakon i pravilnik:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html

Poveznica na odluku Skupštine Županije:
https://www.tz-lumbarda.hr/wp-content/uploads/2019/09/Odluka-o-visini-turisticke-pristojbe-za-2020.-godinu.pdf

Važno je napomenuti da se ovo odnosi na 2020. godinu, a za 2021. godinu odluku o obračunskim razdobljima i visinama turističke pristojbe izglasat će Skupština dubrovačko-neretvanske županije, o čemu ćemo Vas pravovremeno informirati.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju u  Turističkom uredu ili preko telefona 712 005 (email: info@tz-lumbarda.hr)

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LUMBARDA
Prvi žal b.b. – 20263 Lumbarda
tel.: +385 20 712 005, fax: +385 20 712 005
www.tz-lumbarda.hrinfo@tz-lumbarda.hr

 Online prijava gostiju

INFORMACIJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Turistički ured TZ Općine Lumbarda pripremio je ove informacije namijenjene mještanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ Općine Lumbarda te onima koji to žele postati. Vjerujemo da će vam biti od koristi i pomoći u vašem poslovanju. Preporučujemo da ih pročitate i upoznate u cijelosti propisani pravni okvir, čije glavne odredbe donosimo u nastavku.

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU IZNAJMLJIVANJA SOBA I
APARTMANA I RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI

Download (PDF, Unknown)

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:
1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,
3. usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Nadležni ured dužan je riješiti zahtjev u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave, Odsjek za turizam i pomorstvo, u Korčuli

2. LIJEČNIČKA POTVRDA (od 2015. godine ova potvrda prema izmjeni pravilnika više ne treba)

Iznajmljivač je dužan svake godine u mjesecu travnju pribaviti potvrdu od doktora opće prakse da ne boluje od zaraznih i duševnih bolesti. Iznajmljivači koji gostima pružaju usluge prehrane, dužni su, pored gore spomenute potvrde, svake godine prije početka pružanja usluga pribaviti i potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove da nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite iz čl. 25. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

3. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti Turističkoj zajednici boravak svakog gosta, osobno ili putem web stranice  http://www.evisitor.hr

Od 1.1.2016 službeno je startao sa primjenom novi jedinstveni sustav prijave i odjave turista preko interneta.
Bitno je znati:
1. sustav je besplatan
2. ništa ne morate instalirati na Vaš kompjuter
3. vodeći evidenciju turista na ovaj način nema više potrebe za “plavom” knjigom u koju smo zapisivali turiste
4. tko nije informatički spretan i dalje može turiste prijavljivati kao i do sada u turističkom uredu

Vlasnici vikend kuća također mogu koristiti sustav, sami se prijavljivati i sami sebi ispisivati uplatnice za boravišnu pristojbu.
Za razliku od pilot testiranja, broj obaveznih polja prilikom prijave je smanjen tako da je sad puno brže upisivati turiste.

Da bi sustav koristili javite se na info@tz-lumbarda.hr ili u turistički ured gdje će Vam biti dodjeljena šifra za korištenje, zajedno sa TAN karticom.

evisitor-lumbarda-izgled-obrazac-za-prijavu
Evo nekoliko službenih letaka o sustavu, a postoji i Youtube kanal gdje je u kratkim filmićima sve objašnjeno.

Letak Evisitor prijava i odjava
Letak Evisitor uređivanje objekata
Letak Evisitor – poništavanje/izmjena turista
Letak Evisitor – financije

Možda sve zvuči komplicirano, TAN kartice, šifre, ovo ono, ali u biti je skroz jednostavno.
Za više informacija slobodno se javite na 020 712 005, info@tz-lumbarda.hr ili dođite do ureda…

Nakon prijave turista Turističkoj zajednici, zakonsku obvezu prijave stranih turista Policiji u ime iznajmljivača izvršit će Turistička zajednica. Napominjemo da je strane turiste potrebno prijaviti Policiji u roku 24 sata po dolasku, stoga molimo za čvrsto poštivanje zakonskih rokova prijave i odjave boravka turista.

4. POSLOVNE KNJIGE

4.1. CJENIK USLUGA Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena i vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik se ne ovjerava.

4.2. RAČUN Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

4.3. EVIDENCIJA PROMETA Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

4.4. POPIS GOSTIJU U knjigu Popis gostiju upisuju se svi gosti, dostupna je u knjižarama i ne ovjerava se.

4.5. NORMATIVI
Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

5. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod ovlaštenog proizvođača:

Kordun Marketing Matka Laginje 10, 47000 Karlovac tel. 047/645-066 fax. 047/645-559
prodaja-lav@kordun.hr www.kordun.hr

žiro račun: KORDUN MARKETING d.o.o. 2500009 – 1101262713
model: 00 poziv na broj: OIB iznajmljivača

Nakon uplate, proizvođaču treba dostaviti:
1. kopiju rješenja o odobrenju pružanja usluga
2. kopiju potvrde o uplati 395,00 kn (Sa PDV-om) za ploču u vlasništvu fizičkih osoba
3. adresu za dostavu ploče

6. FINANCIJSKE OBVEZE

1. uplata boravišne pristojbe:
Paušalno – naloge za uplatu šalje TZ Općine Lumbarda, u tri jednake rate: do 31.7., do 31.8. i do 30.9.
ILI
Uplata boravišne pristojbe po noćenjima za stanodavce sa najviše 4 kreveta u dvije sobe ili jednom apartmanu, u mjestima u kojima je prosječna popunjenost privatnog smještaja manja od 40 dana.

2. uplata poreza i prireza tromjesečno, naloge za uplatu šalje Porezna uprava

3. uplata turističke članarine prema obračunatim prihodima za kalendarsku godinu

6.1. PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE

Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. TZ Općine Lumbarda vodi evidenciju naplate paušala boravišne pristojbe i dostavlja uplatnice za uplatu paušala u tri rate.

Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe: broj kreveta x 350 kn x koeficijent područja

Propisani koeficijenti područja: 1,00

PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU

NASELJE PAUŠAL B.P. PO KREVETU
Lumbarda = 350,00 kn

6.2. TURISTIČKA ČLANARINA

Sukladno čl. 10. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po stopi od 0.16150% (odnosi se na promet u 2018. a plaća se do 28.2.2019.)
Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (suma obrasca EP za kalendarsku godinu).

Obračun turističke članarine: ukupan prihod x stopa /npr. 10.000,00 x 0,16150% = 16,15 kn/

– popunjavanje uplatnice:
o PRIMATELJ: Turistička članarina – TZO Lumbarda
o OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za ______ godinu
o MODEL: 67
o POZIV NA BROJ: OIB
o IBAN: HR301001005-1760027158

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

S A Ž E T A K :

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:
– posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo,
– prijaviti goste Turističkoj zajednici u propisanom roku,
– vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu,
– izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa,
– voditi knjigu Evidencija prometa,
– voditi knjigu Popis gostiju,
– ako pruža usluge prehrane, utvrditi normative,
– nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta,
– uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe,
– uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak,
– obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ.

Skinite kućni red za vaše goste:

Download (PDF, Unknown)

Dragi iznajmljivači, a posebno oni od vas koji radite preko booking.com-a, evo kratko pojašnjenje vezano uz plaćanje PDV-a na njihovu proviziju.

Prema, ulaskom Hrvatske u EU, prihvaćenim smjernicama, građanin „privatni iznajmljivač“ koji prima usluge od poreznih obveznika iz drugih članica EU-a dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj. Ako te usluge prima iz zemalja koje nisu članice EU-a ili iz Hrvatske, tada nisu dužni zatražiti PDV identifikacijski broj. PDV identifikacijski broj ne trebaju zatražiti niti oni „građani iznajmljivači“ koji neposredno pružaju usluge smještaja poreznim obveznicima iz drugih članica EU-a jer je mjesto oporezivanja ono na kojemu se nalazi nekretnina a to je Republika Hrvatska.U slučaju kada je potrebno zatražiti PDV identifikacijski broj on se mora zatražiti kod nadležne ispostave Porezne uprave 15 dana prije početka primanja usluge. PDV identifikacijski broj se mora zatražiti popunjenim obrascem – Zahtjevom za registriranje za potrebe PDVa.(Obrazac P-PDV).Dodjelom PDV identifikacijskog broja za građane nastaje obveza obračuna PDVa ali samo u odnosu na usluge koje su im obavili porezni obveznici iz drugih članica EU-a. Dodjelom PDV identifikacijskog broja „građanin iznajmljivač“ ne upisuje se u registar obveznika PDVa. To znači da građani koji primjenjuju paušalno oporezivanje takav način oporezivanja primjenjuju i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja.Nakon što su dobili PDV identifikacijski broj „građani iznajmljivači“ su dužni za usluge koje primaju od poreznih obveznika iz država članica EU-a:- na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV od 25%- podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S za obračunska razdoblja u kojima je usluga primljena i u kojima će iskazati vrijednost primljene usluge i obračunati PDV.

IZVOR: http://split-turizam.com/vijesti/pdv-na-proviziju-booking-coma-pdv-identifikacijski-broj-i-ostalo/

Korisne informacije

Porezna uprava Dubrovnik ISPOSTAVA KORČULA
Adresa: Korčula, Trg Ante i Stjepana Radića 1
Centrala 020-447-410
Telefaks 020-447-428
Radno vrijeme 7:00-15:00
Rad sa strankama 7:30-14:30
Dnevni odmor 11:30-12:00

Sve pritužbe, primjedbe i eventualna pitanja u odnosu na poslove koji su od 01. siječnja 2014., a nakon prestanka s radom Državnog inspektorata, u nadležnosti Ministarstva financija (obavljanje inspekcijskih poslova u području prometa roba i usluga, zaštite intelektualnog vlasništva, boravišne pristojbe, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine, inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda iz područja roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu) mogu se uputiti na besplatni broj telefona 0800 12 22, na e-mail javnost@carina.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstvo financija – Carinska uprava, Humboldtova 4 a, 10 000 Zagreb.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas
Turistička zajednica Općine Lumbarda Prvi žal bb, 20263 Lumbarda
tel. 020 712-005
info@tz-lumbarda.hr
www.tz-lumbarda.hr

Na našoj web stranici pripremili smo neke od propisanih obrazaca. Pratite našu stranicu i dalje, jer ćemo po potrebi ažurirati ove informacije i izvještavati o eventualnim promjenama propisa i drugim vama i vašim gostima interesantnim vijestima.

TZ Općine Lumbarda
Turistički ured
Ante Šestanović, direktor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]