Hrvatski jezik

 

Engleski jezik Njemački jezik

 

Turistička ambulanta Grad

Adresa:Androvićevabb, 20 000 Dubrovnik

Telefonski broj: + 385 20 641 676

Radno vrijeme:

ponedjeljak zatvoreno,

utorak – nedjelja od 10 do 17

Tourist Medical Service Dubrovnik city

Address:Androvićevabb, 20 000 Dubrovnik

Telephonenumber: + 385 20 641 676

Workinghours:

Mondayclosed,

Tuesday – Sundayfrom 10 am to 5 pm

Ambulanz für Touristen Dubrovnik Altstadt

Adresse:Androvićevabb, 20 000 Dubrovnik

Telefonnummer: + 385 20 641 676

Arbeitszeit:

Montagsgeschlossen,

Dienstag – Sonntag von  10 bis 17

Turistička ambulanta Mljet

Adresa:Goveđari, 20 226 Mljet

Telefonski broj: + 385 20 744 060

Radno vrijeme:

ponedjeljak zatvoreno

utorak, četvrtak, petak od 14 do 21

srijeda od 7.30 do 13.30

subota od 12 do 19

nedjelja od 8 do 14

Tourist Medical Service Mljet

Address:Goveđari, 20 226 Mljet

Telephonenumber: + 385 20 744 060

Workinghours:

Mondayclosed

Tuesday, Thursday, Fridayfrom 2pm to 9pm

Wednesdayfrom 7.30 am to 1.30 pm

Saturdayfrom 12pm to 7pm

Sundayfrom 8am to 2pm

Ambulanz für Touristen Mljet

Adresse: Goveđari, 20 226 Mljet

Telefonnummer: + 385 20 744 060

Arbeitszeit:

Montagsgeschlossen

Dienstags,Donnerstags,Freitags von 14 bis 21

Mittwochs von 7.30 bis 13.30

Samstags von 12 bis 19

Sonntags von 8 do 14

 

 

Turistička ambulanta Ston

Adresa: Put Braće Mihanovića 7, 20 230 Ston

Telefonski broj: + 385 20 641 699

Radno vrijeme:

ponedjeljak zatvoreno

utorak – petak (parnim datumima) od 7 do 14

utorak – petak (neparnim datumima) od 13 do 20

subota – nedjelja (parnim datumima) od 8 do 14

subota – nedjelja (neparnim datumima) od 14 do 20

Tourist Medical Service Ston

Address: Put Braće Mihanovića 7, 20 230 Ston

Telephonenumber: + 385 20 641 699

Workinghours:

Mondayclosed

Tuesday – Friday (evendates) from 7am to 2pm

Tuesday – Friday (odddates) from 1pm  to 8pm

Saturday – Sunday (evendates) from 8 am to 2pm

Saturday – Sunday (odddates) from 2pm to 8pm

AmbulanzfürTouristen Ston

Adresse: Put Braće Mihanovića 7, 20 230 Ston

Telefonnummer: + 385 20 641 699

Arbeitszeit:

Montagsgeschlossen

Dienstags – Freitags (geradeTage) von 7 do 14

Dienstags – Freitags (ungeradeTage) von 13 do 20

Samstags – Sonntags (geradeTage) von 8 bis 14

Samstags – Sonntags (ungeradeTage) von 14 bis 20

Turistička ambulanta Vela Luka

Adresa: Ulica 1 br.1, 20 270 Vela Luka

Telefonski broj: + 385 20 601 742

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak od 8 do 16

Tourist Medical Service Vela Luka

Address: Ulica 1 br.1, 20 270 Vela Luka

Telephonenumber: + 385 20 601 742

Workinghours:

Monday – Fridayfrom 8 am to 4 pm

AmbulanzfürTouristen Vela Luka

Adresse: Ulica 1 br.1, 20 270 Vela Luka

Telefonnummer: + 385 20 601 742

Arbeitszeit:

Montag – Freitag von  8 bis 16

 

 

Turistička ambulanta Korčula

Adresa: Ulica 57 br. 5, 20 260 Korčula

Telefonski broj: + 385 99 529 4960

Radno vrijeme:

svaki dan od 7 do 21

Tourist Medical Service Korčula

Address: Ulica 57 br. 5, 20 260 Korcula

Telephonenumber: + 385 99 529 4960

Workinghours:

everydayfrom 7am to 9pm

AmbulanzfürTouristen Korčula

Adresse: Ulica 57 br. 5, 20 260 Korčula

Telefonnummer: + 385 99 529 4960

Arbeitszeit:

Jeden Tag von 7 bis 21

Turistička ambulanta Trpanj

Adresa: Put dubokog doca 1, 20 240 Trpanj

Telefonski broj: + 385 20 743 404

Radno vrijeme:

ponedjeljak i četvrtak (neparnim datumima) od 7 do 14

ponedjeljak i četvrtak (parnim datumima) od 14 do 21

utorkom – zatvoreno

srijeda – petak od 14 do 21

subota i nedjelja od 7 do 14 (izuzev druge subote u mjesecu)

Tourist Medical Service Trpanj

Address: Put dubokog doca 1, 20 240 Trpanj

Telephonenumber: + 385 20 743 404

Workinghours:

MondayandThursday (odddates) from 7am to 2pm

MondayandThursday (evendates) from 2pm to 9pm

on Tuesdays – closed

Wednesday – Fridayfrom 2pm to 9pm

SaturdayandSundayfrom 7am to 2pm (exceptsecondSaturdayinthemonth)

AmbulanzfürTouristenTrpanj

Adresse: Put dubokog doca 1, 20 240 Trpanj

Telefonnummer: + 385 20 743 404

Arbeitszeit:

MontagsundDonnerstags (ungeradeTage) von 7 bis 14

MontagsundDonnerstags (geradeTage) von 14 bis 21

Dienstags – geschlossen

Mittwochs – Freitagsvon 14 bis 21

SamstagsundSonntags von 7 bis 14 (ausserdeszweitenSamstag im Monats)

Turističko naselje Klek

Adresa: 20 356 Klek

Telefonski broj: + 385 91 222 0400

Radno vrijeme:

svaki dan od 12 do 18

Tourist Medical Service Klek

Address: 20 356 Klek

Telephonenumber: + 385 91 222 0400

Workinghours:

everydayfrom 12pm to 6pm

TouristischeSiedlung Klek

Adresse: 20 356 Klek

Telefonnummer: + 385 91 222 0400

Arbeitszeit:

Jeden Tag von 12 bis 18

 

 

Turistička ambulanta Ploče

Adresa: Trg kralja Tomislava 25, 20 340 Ploče

Telefonski broj: + 385 20 679 910

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak od 7 do 20 sati

subota od 12 do 16 sati

nedjelja – zatvoreno

Tourist Medical Service Ploče

Address: Trg kralja Tomislava 25, 20 340 Ploče

Telephonenumber: + 385 20 679 910

Workinghours:

Monday – Fridayfrom 7 am to 8 pm

Saturdayfrom 12pm to 4 p.m.

Sunday – closed

AmbulanzfürTouristenPloče

Adresse: Trg kralja Tomislava 25, 20 340 Ploče

Telefonnummer: + 385 20 679 910

Arbeitszeit:

Montags – Freitagsvon 7 bis 20 Uhr

Samstags von 12 bis 16 Uhr

Sonntags – geschlossen

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – Dubrovnik

Adresa: Dr. Ante Šercera 4B, 20 000 Dubrovnik

Telefonski broj: 194

Radno vrijeme:

svaki dan od 0 do 24

Institute ofemergency medicine of Dubrovnik-Neretva County – Dubrovnik city

Address: Dr. Ante Šercera 4B, 20 000 Dubrovnik

Telephonenumber: 194

Workinghours:everydayfrom 0 to 24

Institut  fürNotfallmedizinfürdenKreis Dubrovnik Neretva – Dubrovnik

Adresse: Dr. Ante Šercera 4B, 20 000 Dubrovnik

Telefonnummer: 194

Arbeitszeit:

Jeden Tag von  0 bis 24

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – Lopud

Adresa: Iva Kuljevanabb, 20 222 Lopud

Telefonski broj: 194

Radno vrijeme:

svaki dan od 0 do 24

Institute ofemergency medicine of Dubrovnik-Neretva County – Lopud

Address: Iva Kuljevanabb, 20222 Lopud

Telephonenumber: 194

Workinghours:everydayfrom 0 to 24

Institut  fürNotfallmedizinfürdenKreis Dubrovnik Neretva  – Lopud

Adresse: Iva Kuljevanabb, 20 222 Lopud

Telefonnummer: 194

Arbeitszeit:

Jeden Tag von  0 bis 24

 

 

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – Šipan

Adresa:Suđurađbb, 20 223 Šipan

Telefonski broj: 194

Radno vrijeme:

svaki dan od 0 do 24

Institute ofemergency medicine of Dubrovnik-Neretva County – Šipan

Address:Suđurađbb, 20223 Šipan

Telephonenumber: 194

Workinghours:everydayfrom 0 to 24

Institut  fürNotfallmedizinfürdenKreis Dubrovnik Neretva  – Šipan

Adresse:Suđurađbb, 20 223 Šipan

Telefonnummer: 194

Arbeitszeit:

Jeden Tag von  0 bis 24

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – Orebić

Adresa: Obala pomoraca bb, 20 250 Orebić

Telefonski broj: 194

Radno vrijeme:

svaki dan od 0 do 24

Institute ofemergency medicine of Dubrovnik-Neretva County – Orebić

Address: Obala pomoraca bb, 20250 Orebić

Telephonenumber: 194

Workinghours:everydayfrom 0 to 24

Institut  fürNotfallmedizinfürdenKreis Dubrovnik Neretva  – Orebic

Adresse:  Obala pomoraca bb, 20250 Orebić

Telefonnummer: 194

Arbeitszeit:

Jeden Tag von  0 bis 24

Zdravstvena zaštita turista na otoku Lastovu

Adresa: Put svetog Martina 3,

20 290 Lastovo

Telefonski broj:

+ 385 20 801 034;

+ 385 20 801 270

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak od 7 do 19

Tourist Health Care Service – islandof Lastovo

Address:

Put svetog Martina 3,

20 290 Lastovo

Telephonenumber:

+ 385 20 801 034;

+ 385 20 801 270

Workinghours:

Monday – Fridayfrom 7am to 19pm

Gesundheitsversorgung von TouristenaufderInsel Lastovo

Adresse:

Put svetog Martina 3,

20 290 Lastovo

Telefonnummer:

+ 385 20 801 034;

+ 385 20 801 270

Arbeitszeiten:

Montags – Freitags von 7-19 Uhr

 

 

Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije naložio ponovnu uspostavu COVID-19 ambulanti na području Dubrovačko-neretvanske županije, a radi pružanja što kvalitetnije skrbi turistima sa sumnjom na COVID-19 koji borave na našem području.

Jedinstveni kontakti COVID-19 ambulanti na području Dubrovačko-neretvanske županije:

Telefon: + 385 20 64 16 13

Mobitel: + 385 99 52 91 888

E-mail:covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr

Radno vrijeme:

svaki dan od 7 do 19

Civil Protection Headquartersof Dubrovnik-Neretva County orderedthere-establishmentof COVID-19 clinicsinthe Dubrovnik-Neretva County, inorder to provide thehighestquality care to touristswithsuspicionof COVID-19inourarea.

Contactof COVID-19 clinic for theareaof Dubrovnik-Neretva County:

Phone: + 385 20 64 16 13

Mobile phone: + 385 99 52 91 888

E-mail:covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr

Workinghours:

everydayfrom 7am to 7pm

DasZivilschutzthauptquartierdesKreises Dubrovnik  Neretva verordnetedieWiederherstellung von Covid-19 Ambulanzen im Kreis Dubrovnik  Neretva, um  Touristen mit  Verdachtauf Covid-19inunsererRegiondieBestmöglicheVersorgungzubieten.

Der  Kontakt für Covid-19 AmbulanzenfürdieRegion Dubrovnik Neretva

Telefonnummer:  + 385 20 64 16 13

Handynummer:    + 385 99 52 91 888

E-mail:covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr

Arbeitszeit

Jeden Tag von 7 bis 19